Informations

കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത സബ്സിഡി – SMAM 2020-21

power triller
power triller

കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത സബ്സിഡി – അപേക്ഷ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല ഉൽപാദനത്തിനും, ഉൽപാദനക്ഷമതവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധുനിക കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.ആധുനിക കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ കാർഷിക വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു.ഒപ്പം കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ശക്തിപ്പെടുന്നു.കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ കർഷകരിലേക്കു എത്തിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ സ്കീം ആണ് SMAM 2020-21[Sub-Mission on Agricultural Mechanism 2020-21].

SMAM 2020-21 വർഷത്തിലേക്ക് കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്കുള്ള (കാടുവെട്ടു മെഷീൻ, ചെയിൻ സോ, ട്രാക്ടർ, പവർ ടില്ലർ തുടങ്ങിയവ ) വ്യക്തിഗത സബ്സിഡിക്കുള്ള അപേക്ഷ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം.ഈ പദ്ധതിക്ക് അർഹതയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏത് കർഷകനും ഈ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വനിതാ കർഷകർക്കും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

സ്കീമിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

1. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് കർഷകർക്ക് 50 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.
2. കൃഷിക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാം.
3. (എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി) കാറ്റഗറി കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
4. ഈ പദ്ധതി കാരണം കർഷകർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകാതെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

സ്കീമിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

1. ഈ പദ്ധതി കർഷകരുടെ അധ്വാനവും സമയവും ലാഭിക്കുകയും കൃഷിയും ശേഖരണവും വളരെ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.
2. എസ്‌എം‌എം മാർഗനിർദേശപ്രകാരം വനിതാ കർഷകർക്ക് പ്രത്യേക സബ്‌സിഡി നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
3. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ സ്ത്രീകളുടെ അധ്വാനവും സമയവും ലാഭിക്കുന്നതിനും അവ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനും സഹായിക്കും.
4. ട്രാക്ടർ, പവർ ടില്ലർ, കരിമ്പ് ക്രഷർ, വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, സ്പ്രേയറുകൾ തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി വഴി കർഷകന് സഹായം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

1. ആധാർ കാർഡ് – ഗുണഭോക്താവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ.
2. സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പ ഫോട്ടോ
3. വിശദാംശങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുന്നതിന് ഭൂമി ചേർക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിന്റെ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി കൺട്രി (IMIS).
4. ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് പാസ് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ പകർപ്പ്.
5. ഏതെങ്കിലും ഐഡി പ്രൂഫിന്റെ പകർപ്പ് (ആധാർ കാർഡ് / ഡ്രൈവർ ലൈസൻസ് / വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് / പാൻ കാർഡ് / പാസ്‌പോർട്ട്).
6. സെക്ഷൻ എസ്‌സി / എസ്ടി / ഒബിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്.

SMAM സ്കീം അപേക്ഷാ ഫോം 2020-21 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം

ഘട്ടം 1- ഒദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്  https://agrimachinery.nic.in/. സന്ദർശിക്കുക.
ഘട്ടം 2- ഹോംപേജിൽ, മെനു ബാറിലെ “ റാഗിസ്ട്രേഷൻ ” വിഭാഗത്തിലെ “ ഫാർമർ ” ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഘട്ടം 3- നിങ്ങളുടെ “ സ്റ്റേറ്റ് ” തിരഞ്ഞെടുക്കുക , നിങ്ങളുടെ “ ആധാർ നമ്പർ ” നൽകി “ സമർപ്പിക്കുക ” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഘട്ടം 4- നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി “ റാഗിസ്റ്റർ ” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

പ്രധാന പോയിന്റ്

ഡിബിടി പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, കർഷകൻ ശരിയായ ജില്ല, ഉപജില്ല, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കർഷകന്റെ പേര് ആധാർ കാർഡ് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം. കർഷക വിഭാഗം (എസ്‌സി / എസ്ടി / ജനറൽ), കർഷക തരം (ചെറിയ / നാമമാത്ര / വലുത്), ലിംഗഭേദം (പുരുഷൻ / സ്ത്രീ) എന്നിവ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന സമയത്ത് അപേക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കും. സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കർഷകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ടോക്കൺ allocation മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യം. അത്കൊണ്ട് അപേക്ഷകൾ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുക.

എല്ലാ മാസവും 1, 15 തീയതികളിൽ പുതിയ അലോട്മെന്റ് പുതുക്കിച്ചേർക്കപ്പെടും.

അത് പ്രകാരം waiting list , കൺഫർമേഷൻ ആകുന്നതാണ്.

ആധാർ, നികുതി രസീത്, പാസ്പോർട്ട്‌ സൈസ് ഫോട്ടോ, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, voters id card, PAN card എന്നിവ രജിസ്‌ട്രേഷന് നിര്ബന്ധമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക

If you like the post Understanding top Command and wish to receive more articles from us, please like our FB page: FunStation

Your suggestions and feedbacks will encourage us and help to improve further, please feel free to write your comments. For more details on our services, please drop us an E-mail at info@thefunstations.com